Samoajat

Samoajat ovat uuden ohjelman mukaisesti 15–17-vuotiaita partiolaisia.

Samoaja liikkuu ympäristöstään kiinnostuneena, tunnustellen eri maisemia ja maastoja. Samoaja on aktiivinen ja aatteellinen, etsivä ja energinen, kyseenalaistavakin. Biologinen kehitys alkaa jo tasoittua. Hän selviytyy itsenäisesti tilanteista ja kykenee toimimaan erilaisissa ryhmissä. Hän osaa jo opettaa muille, samalla kun haluaa kehittää itseään.

Toimintaa kuvaavat sanat: Omaa toimintaa! ja soveltaminen.

Kehitysvaihetta kuvaavat sanat:

 • Aatteellisuus
 • Aktiivisuus
 • Energisyys
 • Etsiminen
 • Kyseenalaistaminen, kapinointi

JOHTAMINEN

Samoajien ryhmänjohtaja on vertaisjohtaja. Vertaisjohtaja johtaa kokoustilannetta. Hän myös vastaa toiminnasta kokonaisuutena: suunnittelee, arvioi ja ”johtaa projektin”. Mukana on myös ihmisten johtaminen: muiden huomioonottaminen.

Samoaja voi toimia myös tarpojien lähijohtajana ja halutessaan sudenpentujen johtajana.

 

SAMOAJAN IKÄKAUSIKOHTAISET TAVOITTEET

 • Samoaja oppii ottamaan oma-aloitteisesti vastuun itsestään ja ryhmästään.
 • Samoaja toimii aktiivisesti yhteisön ja elinympäristön hyväksi.
 • Samoaja tunnistaa ja ymmärtää erilaisia toimintatapoja ja näkemyksiä.

 

OHJELMAN RAKENNE

Ohjelma koostuu neljästä puolen – yhden vuoden jaksosta. Joka jaksossa on nopeita (1-2 kokousta), keskipitkiä (<6 kk) ja pitkiä (>6 kk) aktiviteetteja. Samoajaohjelma kestää kolme vuotta.

Ohjelma koostuu pakollisista varusteista ja viidestä vapaavalintaisesta varustepaketista. Jokaiseen varustepakettiin sisältyy tietty määrä taskuja, jotka sisältävät 5-15 aktiviteettia. Vapaavalintaisten varustepakettien jokaisesta taskusta tulee tehdä vuosittain vähintään yksi aktiviteetti.

Kunkin vuoden aikana tehdään siis vähintään 26 valinnaista aktiviteettia, joissa tehtävien pituudet vaihtelevat alle tunnin mittaisista nopeista tuokioista jopa puolen vuoden tai vuoden mittaisiin hankkeisiin tai projekteihin. Lisäksi samoaja tekee kaikki viisi taskua pakollisista varusteista kolmen vuoden aikana.

Tervetuloa samoajaksi ja ryhmänohjaajakoulutus toteutetaan ensimmäisen vuoden aikana. Johtamisaktiviteetit tehdään useimmiten toisena tai kolmantena samoajavuotena, jolloin samoaja johtaa joko omaa samoajavartiotaan tai tarpojavartiota luotsin tukemana.

Samoajatapahtumaan ja partiotaitokilpailuihin vartio voi osallistua jokaisena samoajavuotena, kuitenkin vähintään kerran ikäkauden aikana.

Kun toimintavuosi vaihtuu toiseen, samoajavartio pitää evästauon. Evästauolla arvioidaan mennyttä ja ideoidaan seuraavaa toimintavuotta. Evästauko on tärkeä osa suunnittelun ja ajanhallinnan oppimista, jota samoajat harjoittelevat ohjelmassaan.

Pakolliset varusteet

Vapaavalintaiset varustepaketit

 • Partiovarusteet
  • Oma Lippukunta Mansikka
  • Kolon ovet heiluvat
  • Försti
 • Kikkapakki
  • Leonardo da Vinci kalpenee
  • Kekkaamme ja hokaamme!
  • Näpit liekeissä
  • Karheat kourat
 • Päivittäisvarusteet
  • Setelit sukan varteen
  • Mallikansalainen
  • Tunkki ja pesukone
  • Auttava käsi
  • Suomi synnyinmaa
 • Omat varusteet
  • Lihat liikkeelle ja patti paikallaan
  • Mielenrauhaa
  • Ritarin rohkeudella
  • Ruoka porsaan kotiin ajaa
  • Omat mietteet
  • Pyhistä sanoista tekoihin
 • Metsävarusteet
  • Rakennusmestarin kintaat
  • Tästä syntyy leiri
  • Leirituunaus
  • Pysytään kartalla
  • Taivas kattona – sammal mattona
  • Eränkävijöiden supermies
  • Olmi, Kontiainen ja Kilkki
  • Luonto on vielä meidän
  • Tekoja pallomme hyväksi

Kun toimintavuosi vaihtuu toiseen, samoajavartio pitää evästauon. Evästauolla rakennetaan vuosittainen toimintasuunnitelma, jolloin yhdessä luotsin kanssa valitaan ryhmää kiinnostavat aktiviteetit ja suunnitellaan tulevaa toimintaa.

 

OHJELMATAPAHTUMAT

Piiri järjestää vuosittain samoajille suunnatun piiritapahtuman. Piirin samoajatapahtumat laajentaa samoajien näkökulmaa lippukunnan ulkopuolella sekä antaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Toisaalta piirin tapahtumissa samoajille voidaan tarjota sellaista ohjelmaa, joka on lippukunnassa haastavaa toteuttaa. Samoajien pakollisiin varusteisiin kuuluu osallistuminen sekä partiotaitokilpailuihin että samoajatapahtumaan.

Valtakunnallinen samoajatapahtuma järjestetään joka kolmas vuosi. Tapahtumassa samoajilla on tilaisuus vahvistaa oman ryhmänsä yhteishenkeä ja samalla luoda uusia ystävyyssuhteita eri puolille maata.

Piirin vastuulla olevia samoajien ohjelmatapahtumia ovat:

 • Samoajien piiritapahtuma, joka järjestetään vuosittain.
 • Samoajien ja vaeltajien leiri, jossa samoajat ovat leiriohjelman kohderyhmää ja vaeltajat johtavat ja toteuttavat leirin osana ohjelmaansa ja aikuisten tukemana (järjestetään joka kolmas vuosi).
 • Samoajille tulee tarjota mahdollisuus osallistua partiotaitokilpailuihin osana ohjelmaansa.

Valtakunnallisia samoajien ohjelmatapahtumia ovat:

 • Valtakunnallinen samoajatapahtuma, joka järjestetään joka kolmas vuosi.
 • Samoajien ja vaeltajien yhteiskunnallisten asioiden seminaari, joka järjestetään vuosittain.
 • Samoajat voivat halutessaan osallistua valtakunnallisiin partiotaitokilpailuihin.

 

LÄHDE: Scoutwiki